privacybeleid

PRIVACYBELEID DCP-Center HECHT VEEL BELANG AAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE GEBRUIKERS. OFSCHOON DE MEESTE INFORMATIE OP OF VIA DE PORTAALSITE BESCHIKBAAR IS ZONDER DAT PERSOONLIJKE GEGEVENS MOETEN WORDEN VERSTERKT IS HET MOGELIJK DAT DE GEBRUIKER OM PERSOONLIJKE INFORMATIE WORDT GEVRAAGD. IN DIT GEVAL WORDEN DE GEGEVENS BEHANDELD IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN DE WET VAN 8 DECEMBER 1992 BETREFFENDE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS.
CONCREET BETEKENT DIT ONDER MEER DAT
→ DE PERSOONLIJKE GEGEVENS ENKEL WORDEN INGEZAMELD EN VERWERKT MET HET DOEL OM DE DOOR U GEVRAAGDE INFORMATIE TE VERSTREKKEN.
→ DE PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET ZULLEN WORDEN BEKENDGEMAAKT AAN DERDEN NOCH VOOR DIRECTE MARKETINGDOELEINDEN ZULLEN WORDEN AANGEWEND.
→ U STEEDS TOEGANG HEEFT TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN DEZE OP JUISTHEID KAN CONTROLEREN EN U ONJUISTHEDEN IN VERBAND MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS STEEDS KAN DOEN VERBETEREN. OM DEZE INFORMATIE AAN TE PASSEN OF TE WIJZIGEN KUNT U ZICH PER E-MAIL WENDEN TOT INFO@dcp-center.BE
→ DCP-Center ZICH ERTOE VERBINDT DE BEST MOGELIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN TE TREFFEN OM TE VOORKOMEN DAT MISBRUIK ZOU WORDEN GEMAAKT DOOR DERDEN VAN DE DOOR U BEKENDGEMAAKTE PERSOONLIJKE GEGEVENS.
COOKIES
DCP-Center MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES. DIT ZIJN KLEINE STUKJES TECHNISCHE INFORMATIE DIE DOOR UW BROWSER WORDEN OPGESLAGEN OP UW COMPUTER. DE COOKIES STELLEN DCP-Center IN STAAT OM INFORMATIE TE VERZAMELEN OVER HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. MET DEZE INFORMATIE IS DCP-Center IN STAAT DE WEBSITE EN DIENSTEN TE VERBETEREN EN AAN TE PASSEN AAN DE WENSEN VAN DE KLANTEN EN BEZOEKERS. U KUNT UW BROWSER ZO INSTELLEN DAT U TIJDENS UW BEZOEK AAN DE WEBSITE GEEN COOKIES ONTVANGT. IN DAT GEVAL KAN HET ECHTER GEBEUREN DAT U NIET VAN ALLE MOGELIJKHEDEN VAN DE WEBSITE GEBRUIK KUNT MAKEN. MEER INFORMATIE HIEROVER KUNT U OPVRAGEN BIJ DE FABRIKANT VAN UW BROWSER. KIJK OP HTTP://WWW.MICROSOFT.COM/INFO/NL/COOKIES.HTM VOOR INFORMATIE VAN MICROSOFT INTERNET EXPLORER OVER COOKIES.
Onze contactgegevens:
DCP-Center | Lindenlaan 33 | 2340 Beerse
+32 499 26 21 98 | info@dcp-center.be